Išlaikymo (alimentų) padidinimas/sumažinimas

Tuo atveju, kai iš esmės pasikeičia tėvų turtinė padėtis, vaiko poreikiai ar kitos su išlaikymu susijusios aplinkybės, galima kreiptis į teismą dėl jau priteisto išlaikymo padidinimo ar sumažinimo.