Išlaikymas (alimentai) kai vaikas jau pilnametis

Tuo atveju, kai išlaikytinas vaikas yra pilnametis, tačiau mokosi dieninio mokymo įstaigoje, ir jam yra ne daugiau kaip 24 metai, jis pats gali kreiptis į teismą, kad jam būtų priteistas išlaikymas.