Ką daryti, kai buvęs sutuoktinis nemoka alimentų?

Kiekvienas tėvas ar motina turi pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, kol jiems sukaks aštuoniolika metų. Alimentų dydį nepilnamečių vaikų tėvai nusistato šalių sutarimu, o nepavykus susitarti – šiuos klausimus išsprendžia teismas. Svarbu pažymėti, kad alimentų vaikui dydis turi būti proporcingas tiek vaiko poreikiams, tiek jų tėvų turtinei padėčiai, tačiau bet kuriuo atveju privaloma užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

Susiklosčius situacijai, kai teismo sprendimu yra priteisiami alimentai, o vaiko tėvas jų geranoriškai nemoka, reikia kreiptis į sprendimą priėmusį teismą, kad šis išduotų vykdomąjį raštą. Su vykdomuoju raštu yra kreipiamasi į antstolį, kuris pradeda priverstinį išieškojimą: susidariusią skolą bei geranoriškai nemokamus alimentus išieško iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų, darbo užmokesčio. Taip pat skolininko vardu esamas nekilnojamasis turtas, transporto priemonės yra areštuojamos ir, reikalui esant, parduodamas iš varžytinių. Iš parduoto turto gautų lėšų yra patenkinamas reikalavimas vaiko išlaikymui.

Tuo atveju, jei antstoliui nepavyksta skolos išieškoti priverstine tvarka (jei sutuoktinis, nemokantis priteistų alimentų, neturi jokių piniginių lėšų, negauna darbo užmokesčio, taip pat neturi jokio turto, kurį realizavus būtų galima padengti skolą), vaikas, negaunantis išlaikymo, įgyja teisę gauti Vaikų išlaikymo fondo išmokas. Ši išmoka negali būti didesnė nei 1,5 bazinės socialinės išmokos (57 Eur). Pasinaudojus šia galimybe, neišmokėta alimentų dalis iš skolininko toliau bus išieškoma kaip jo skola vaikams, o Vaikų išlaikymo fondo sumokėtos išmokos pavirs alimentų nemokančio tėvo skola valstybei.