Ką daryti, jei teismo priteistų alimentų neužtenka?

Remiantis LR CK 3.192 str., abu tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis yra sutariamas bendru abiejų tėvų sutarimu, o nepavykus susitarti – alimentų dydį nustato teismas. Svarbu pažymėti, kad teismas, nustatydamas alimentų dydį, remiasi tos dienos, kai yra sprendžiamas klausimas dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio, tėvų turtine padėtimi bei paties nepilnamečio vaiko poreikiais. Bet kuriuo atveju, nustatytas išlaikymo dydis turi užtikrtinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

Tačiau pasikeitus tėvų turtinei padėčiai ar nepilnamečio vaiko poreikiams, nustatytą išlaikymo sumą galima pakeisti: sumažinti arba padidinti. Tokie pakeitimai yra galimi pagal vaiko, jo tėvo (motinos), valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro ieškinį. Svarbu pažymėti, kad tėvų turtinės padėties kriterijus, sprendžiant vaikų išlaikymo klausimus, yra svarbus, bet ne lemiantis, todėl kiekvienu atveju svarbu vertinti įvairias aplinkybes: kokio dydžio pajamomis disponuoja nepilnamečio vaiko tėvai, ar šios pajamos yra reguliarios, kokio dydžio turtas yra valdomas, ar turima skolų kitiems asmenims. Taip pat teismas atsižvelgia į tai, ar išlaikymą turintis teikti asmuo turi kitų išlaikytinių.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, akivzaidu, jog siekiant padidinti priteistų alimentų sumą, būtina tinkamai pagrįsti jų būtinumą. Svarbu pažymėti, jog teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog vien vaiko amžiaus faktas nereiškia, kad automatiškai padidėja ir jo poreikiai. Tokiu atveju vis tiek būtina įrodyti pasikeitusius vaiko poreikius – pasikeitė jo sveikata, reikalinga speciali priežiūra, ugdymas ir t.t.

Pažymėtina, kad pagal vaiko, jo tėvo (motinos), valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro prašymą, teismas taip pat gali pakeisti ne tik išlaikymo dydį, tačiau ir jo mokėjimo formą. Tačiau tokiu atveju, toks prašymas taip pat turi būti tinkamai pagrįstas.