Išlaikymo formos

1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos vaiko teisės yra vienodai svarbios ir turi būti įgyvendinamos kompleksiškai, nes tik vaiko teisių visumos užtikrinimas sudaro sąlygas vaikui vystytis, bręsti ir tapti savarankiška asmenybe. Visų pirma už vaiko teisių įgyvendinimą yra atsakingi jo tėvai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis, CK 3.155 straipsnis). Vaiko teisė į išlaikymą ir tėvų pareiga jį užtikrinti sudaro sąlygas kitų vaiko teisių (teisė į būstą, mokslą, tinkamas gyvenimo sąlygas ir kt.) įgyvendinimui. CK 3.192 straipsnyje imperatyviai nustatyta tėvų asmeninė pareiga teikti vaikams materialinį išlaikymą, kurio tėvai negali atsisakyti ar perleisti jos vykdymą kitiems asmenims. Išlaikymo tvarka ir forma gali būti nustatoma bendru tėvų susitarimu, jeigu kyla ginčas, tuomet išlaikymo tvarką ir dydį nustato teismas.

Išlaikymo formą ir dydį reglamentuoja CK 3.196 straipsnis, kuriame nurodoma, jog teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, šiais būdais:

1)      Kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis;

2)      Konkrečia pinigų suma;

3)      Priteisiant vaikui tam tikrą turtą.

Vadinasi, išlaikymo forma gali būti priteisiama trimis būdais. Išlaikymo priteisimas konkrečia pinigų suma reiškia, jog vienas iš tėvų skiria vienkartinę pinigų sumą, pavyzdžiui, 10 000 Eur, kurią išmokėjus, vienas iš tėvų savo pareigą įvykdo ir joks papildomas išlaikymas nėra priteisiamas. Taip pat galima priteisti vaikui tam tikrą turtą. Pavyzdžiui, gyvenamųjų patalpų butą ar žemės sklypą, tačiau šis pritesimo būdas teismų praktikoje yra kritikuotinas dėl vienos pagrindinės priežasties, jog nėra užtikrinami vaiko būtini poreikiai. Priteisiant kažkokį turtą, teismas visuomet išaiškina, jog reikėtų šį turtą išnuomoti ir gauti pastovias pajamas vaiko poreikiams tenkinti. Pažymėtina, jog įstatymai nedraudžia šių būdų tarpusavyje derinti. Vadinasi, galima priteisti tam tikrą turtą ir dar papildomai priteisti mokėti kas mėnesines periodines išmokas. Tačiau, būtina atkreipti dėmesį, jog kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, jog priteisiant išlaikymą, pirmenybė turi būti teikiama kas mėnesinėms mokamoms periodinėms išmokoms.