Alimentų vaikui priteisimas internetu

Norite prisiteisti, padidinti, sumažinti mokamus alimentus?  Mes Jums padėsime! Lankstūs įkainiai!

Kyla klausimų apie alimentus? Perskaitykite dažniausiai užduodamus klausimus čia.

Apie mus matėte: LNK, TV3,  BTV. Apie mus rašė: DELFI.LT ir kiti.

Negaiškite laiko - mes pasirūpinsime visais alimentų klausimais

Specializuojamės alimentų srityje - teikiame visas su tuo susijusias paslaugas

Alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas

Jei šiuo metu nesusitarėte dėl vaiko alimentų, mes Jums padėsime prisiteisti alimentus vaiko išlaikymui.

Alimentų sumažinimas

Jei pasikeitė Jūsų situacija ar vaiko poreikiai, galite alimentus (vaiko išlaikymą) susimažinti. Susisiekite su mumis ir įvertinsime ar galite mokamus alimentus sumažinti.

Alimentų padidinimas

Lygiai taip pat kaip alimentus galima sumažinti, pasikeitus situacijai juos taip pat galima ir pasididinti. Jei pagrįstai pasikeitė Jūsų vaiko poreikiai – galite alimentus pasididinti

Kodėl mumis pasitiki klientai?

200+
bylų per metus
100 proc
pinigų gražinimo garantija
24h
per tiek suruošime visus dokumentus
Packed with features

Dažniausi užduodami klausimai apie alimentus

Išlaikymo formos

1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos vaiko teisės yra vienodai svarbios ir turi būti įgyvendinamos kompleksiškai, nes tik vaiko teisių visumos užtikrinimas sudaro sąlygas vaikui vystytis, bręsti ir tapti savarankiška asmenybe. Visų pirma už vaiko teisių įgyvendinimą yra atsakingi jo tėvai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis, CK 3.155 straipsnis).  Skaityti toliau.

Išlaikymo dydis

CK 3.192 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti sąlygas, būtinas vaikui vystytis. Būtinoms vaiko vystymuisi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinami poreikiai maistui, aprangai, sveikatai, būstui, saviveiklai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Skaityti toliau.

Ką daryti, jei teismo priteistų alimentų neužtenka?

Remiantis LR CK 3.192 str., abu tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis yra sutariamas bendru abiejų tėvų sutarimu, o nepavykus susitarti – alimentų dydį nustato teismas. Svarbu pažymėti, kad teismas, nustatydamas alimentų dydį, remiasi tos dienos, kai yra sprendžiamas klausimas dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio, tėvų turtine padėtimi bei paties nepilnamečio vaiko poreikiais. Bet kuriuo atveju, nustatytas išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Skaityti toliau.

Ką daryti, kai buvęs sutuoktinis nemoka alimentų?

Kiekvienas tėvas ar motina turi pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, kol jiems sukaks aštuoniolika metų. Alimentų dydį nepilnamečių vaikų tėvai nusistato šalių sutarimu, o nepavykus susitarti – šiuos klausimus išsprendžia teismas. Svarbu pažymėti, kad alimentų vaikui dydis turi būti proporcingas tiek vaiko poreikiams, tiek jų tėvų turtinei padėčiai, tačiau bet kuriuo atveju privaloma užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Skaityti daugiau.

Išlaikymas (alimentai) kai vaikas jau pilnametis

Tuo atveju, kai išlaikytinas vaikas yra pilnametis, tačiau mokosi dieninio mokymo įstaigoje, ir jam yra ne daugiau kaip 24 metai, jis pats gali kreiptis į teismą, kad jam būtų priteistas išlaikymas. Skaityti daugiau.

Uzufrukto teisė – kas tai?

Neretai terminas – uzufruktas – yra naudojamas šeimos teisiniuose santykiuose. Pagal LR CK 4.141 str. 1 d., uzufruktas – asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė (uzufruktoriaus teisė) naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas. Skaityti daugiau.

Lankstūs įkainiai

Esame susidūrę su šimtais alimentų priteisimo / padidinimo / sumažinimo bylų, todėl suprantame, kaip kartais sunku surinkti pradines įmokamas bylos administravimui. Dėl to siūlome ypatingai lanksčius įkainius.